Direct contact?

06-19697894

Op ieder moment van de dag al je belangrijke documenten onder handbereik en direct inzage in uw persoonlijke financiën. Een efficiënte uitwisseling van informatie tussen u en de Financieel Reisgenoot in een beveiligde internet omgeving waarin we al uw gegevens en documenten overzichtelijk vastleggen.

Voldoen aan Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij staan ervoor in dat uw gegevens worden verwerkt volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Financieel Reisgenoot is de handelsnaam van Stairview en is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1590423. De overheid controleert ons op de juistheid van verwerking van gegevens.

Uw gegevens staan in Nederland

Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van MijnGeldzaken.nl die staan op Nederlands grondgebied bij de TelecityGroup in Amsterdam. Dit zijn beveiligde datacenters die 24 uur per dag worden bewaakt en die voldoen aan verschillende normeringen, zoals ISO/IEC 27001. Dit zijn standaarden die ook worden gebruikt in het bankwezen om waardevolle gegevens te beveiligen. Dit soort normeringen geven aan dat de wetten en regels op het gebied van informatiebeveiliging worden nageleefd en dat de risico’s op dit gebied zijn onderzocht, beoordeeld en in geformaliseerde processen worden beheerd. Doordat uw gegevens in Nederland worden opgeslagen, hoeft u niet bang te zijn voor andere wetgeving met betrekking tot privacy of anti-terreur dan die voor Nederland gelden.

Veiligheid! Let er op dat u bij het opzetten van een verbinding met onze cloudprovider, waar mogelijk gebruikmaakt van een beveiligde https-connectie, en niet inlogt via openbare netwerken.