Direct contact?

06-19697894

Wij zijn Financieel Reisgenoot, een adviesbureau dat zich richt op pensioenvoorlichting en -advies voor de zakelijke markt. Wij zijn gevestigd te Zwammerdam aan de Buitendorpstraat 9 C (2471 AW). U kunt ons bereiken via 06-19697894 of info@financieelreisgenoot.nl.

Wij streven ernaar om onze klanten maximaal te beschermen tegen misbruik van gegevens. U bent uiteraard niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel willen wij u graag erop wijzen dat in dat geval de mogelijkheid bestaat dat wij u dan niet de gewenste dienst kunnen aanbieden. Wij vragen uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Voor het opstellen van een passend financieel advies.
 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Om de veiligheid en integriteit van onze organisatie, medewerkers en klanten te kunnen waarborgen.

Wij zullen nooit vragen om gegevens die niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Voor noodzakelijke gegevens kunt u denken aan onder andere NAW-gegevens, afgeschermde kopie ID, telefoonnummers en e-mailadressen voor communicatie en eventueel aanvullende persoonsgegevens, afhankelijk van welke nodig zijn voor een afgenomen dienst.

Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk.
Wij verwerken in beginsel enkel gegevens voor bedrijfsmatige relaties. Daarbij zullen wij regelmatig gebruik maken van relevante werknemer gegevens en de gegevens van de Ultimate Beneficial Owner (UBO). We kunnen uw gegevens verstrekken aan:

 • Eventuele partijen, waarbij vooraf besproken en specifieke toestemming is gegeven door de klant om gegevens uit te wisselen.
 • Om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te kunnen waarborgen, hebben wij als kantoor de volgende maatregelen getroffen:
 • Beveiligde internetverbinding met een hardware matige én een softwarematige firewall.
 • De datastroom wordt 24/7 gemonitord door een externe partij.
 • De opslag van gegevens gebeurt op verschillende manieren:
  • Beveiligde opslag met encryptie bij Europese partij.
  • Beveiligd CRM-systeem.
  • Geen fysieke dossiers.
 • Enkel daartoe gerechtigde medewerkers hebben toegang tot de dossiers met persoonsgegevens.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u persoonsgegevens nodig heeft voor een andere partij dan kunt u ons vragen om die gegevens aan u of de andere partij te verstrekken.

Wanneer u van mening bent dat wij niet goed omgaan met uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

DISCLAIMER: Financieel Reisgenoot is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van bovenstaande informatie is ontstaan. Zij biedt deze informatie enkel aan als service voor haar relaties.